MAMA

Mama kao dežurni krivac

Kada se rodi beba, rodi se i mama! Pročitajte više „Mama kao dežurni krivac“

ZDRAVLJE

Brodovi od papira

U ovom životu svi smo mi samo brodovi od papira. Česte oluje oko nas vremenom nas učine ranjivima i slabima. Nekoga odnese jaka bura u neke mirne vode. Neki nasukani na morski greben, stoje tako i krvare nemoćni da nastave svoju dalju plovidbu. Ima i onih koji usled straha od plovidbe po lošem vremenu sami potope svoj brod.
Pročitajte više „Brodovi od papira“

HRANA

Naše veče na letećem ćilimu

A whole new world
With new horizons to pursue
I’ll chase them anywhere
There’s time to spare
Let me share this whole new world with you

A whole new world
a new fantastic point of view
no one to tell us no
or where to go
or say we’re only dreaming

A whole new world
That’s where we’ll be

A thrilling chase
A wondrous place

For you and me.

Aladdin

Pročitajte više „Naše veče na letećem ćilimu“